Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 oktober 2005

Gerechtshof te Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem


Betreft: Klacht tegen beslissing Openbaar Ministerie om niet te vervolgen (SV art 12)
            Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies
            Uw kenmerk: B2004\198

Geacht Hof,

Met mijn brief dd. 18 mei 2004 diende ik bij uw Hof een klacht in op grond van WSv artikel 12 omdat het Openbaar Ministerie niet wenste over te gaan tot het besteden van enige aandacht aan mijn aangiften van boekhoudfraude door/bij de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht. U bevestigde de ontvangst van mijn brief met uw brief dd. 2 juni 2004, waarin u onder andere meedeelde dat de behandeling van mijn klacht een geruime tijd tot wel zes maanden, in beslag kon nemen. Inmiddels zijn we bijna het drievoudige daarvan verder en nog steeds heb ik niets van u vernomen over de daadwerkelijke behandeling door uw Hof. Intussen loop ik en de maatschappij het risico dat de misdrijven waarvan ik aangifte deed, verjaren door uw vertragingen.
Ik dring bij u aan op spoed in het in behandeling nemen van mijn klacht.
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef