Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 27 januari 2005

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Postbus 70583
5201 CZ 's-Hertogenbosch

Betreft: Wetboek van Strafvordering artikel 12-procedures

Geacht Hof,

Met een viertal brieven aan u d.d. 19 januari 2005 c.q. 20 januari 2005 legde ik u mijn klachten voor inzake het niet gevolg geven aan mijn aangiften van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in een jaarrekening) bij een aantal gemeenten, i.c. gemeenten Eindhoven, Oss, Tiel en Tilburg. Met uw vier brieven d.d. 25 januari 2005 bevestigde u de ontvangst. U gaf als uw kenmerken aan: K05.0029, K05.0030, K05.0031, K05.0032. Het is echter zonder nadere gegevens voor mij niet mogelijk te onderkennen welk dossiernummer van u nu behoort bij welke klacht van mij. Graag verneem ik van u welke klacht betreffende welke gemeente bij welk dossiernummer (kenmerk) behoort, zodat ik ook mijn eigen dossiers in orde kan hebben.
Telefonisch liet u mij vandaag weten dat ik mijn klaagschrift betreffende de boekhoudfraude bij gemeente Tiel (volgens u: kenmerk K05.0030) niet bij uw Hof had moeten voorleggen, maar bij het Hof te Arnhem. Op uw verzoek laat ik u hierdoor schriftelijk weten dat ik ermee instem dat u mijn klacht en klaagschrift zult overdragen aan het Hof te Arnhem.
Graag verneem ik dus nog van u welke kenmerken K05.0029, K05.0031 en K05.0032 bij welke klaagschriften horen.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef