Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 22 december 2004

Gerechtshof te 's-Gravenhage
Antwoordnummer 10533
t.a.v. mevrouw T. de Paula Lopes
Kamer 1137 P1
2501 WB 's-Gravenhage

Betreft: WS 12-procedure
            Uw kenmerk: 04293K10
            Uw brief d.d. 20 december 2004

Geachte mevrouw de Paula Lopes,

Met uw brief dd. 20 december 2004 verzoekt u mij de gronden waarop mijn bezwaarschrift in bovengenoemde zaak berust, uiterlijk 1 maart 2005 aan het Hof te doen toekomen. Er is echter een probleem. Het probleem is dat het Openbaar Ministerie tot op heden niets met mijn aangifte gedaan heeft. Ik ken daarvan de redenen niet. Er is dus al helemaal niet zoiets als een motief waarom het Openbaar Ministerie de aangifte zou hebben geseponeerd. Er is namelijk niets geseponeerd omdat er zelfs met mijn aangifte nog niets gebeurd is, behalve waarschijnlijk diep onderin een bureaulade wegstoppen.
Bij gebrek aan motivering van het Openbaar Ministerie kan ik dus ook niet daartegenin gaan. Eerst zal het Openbaar Ministerie de aangifte ter hand moeten nemen. De kans bestaat dat het Openbaar Ministerie zelfs mijn aangifte niet eens kent omdat mijn aangifte op een of ander politiebureau onderop een grote stapel ligt. Wie zal het zeggen.
Ik verzoek u, zodra u meer weet van enige actie terzake van het Openbaar Ministerie, mij daarover te berichten.
Zolang ik niet meer weet dan dat er nog steeds niets met mijn aangifte gebeurd is, kan ik derhalve ook niet voldoen aan uw verzoek.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef