Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 8 december 2004

Gerechtshof te 's-Gravenhage
Postbus 20302
2500 EH 's-Gravenhage

Betreft: Wetboek van Strafvordering artikel 12-procedure
             Vervolging boekhoudfraude Provincie Zuid-Holland
             Uw brief d.d. 7 december 2004, kenmerk: 04293K10

Geacht Hof,

Met mijn brief van 29 november 2004 diende ik bij uw Gerechtshof een klacht in op grond van Wetboek van Strafvordering artikel 12 vanwege het niet tot vervolging overgaan na mijn aangifte van valsheid in geschrifte in de jaarrekening (populair aangeduid met: "boekhoudfraude") van provincie Zuid-Holland. Met uw brief van 7 december 2004 verzoekt u mij de gronden van het beklag uiterlijk 1 februari 2004 aan u kenbaar te maken.
Allereerst denk ik dat u 1 februari 2005 bedoelt waar u 1 februari 2004 zegt.
Vervolgens denk ik dat eerst het Openbaar Ministerie uiteen zal moeten zetten waar mijn aangifte gebleven is, wat er tot op heden met mijn aangifte gebeurd is, waarom tot op heden met mijn aangifte niets gebeurd is, en wat er met mijn aangifte zal gaan gebeuren. Pas als duidelijk is wat het Openbaar Ministerie van mijn aangifte vindt, kan ik laten weten wat ik daarvan vind.
Ik wacht dus, tenzij u mij anders laat weten, eerst uw bericht af over wat het Openbaar Ministerie van mijn aangifte vindt.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef