Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 oktober 2004

Gerechtshof te Amsterdam
Postbus 1321
1000 BH Amsterdam

Betreft: Wetboek van Strafvordering artikel 12-procedure
             Vervolging boekhoudfraude gemeente Zaanstad
             Uw kenmerk: R04/00288/12SV

Geacht Hof,

Met mijn brief van 11 oktober 2004 diende ik bij uw Hof een klacht in vanwege het niet in behandeling nemen van een aangifte door mij van boekhoudfraude door het gemeentebestuur van gemeente Zaanstad en andere daarbij betrokkenen. Met uw brief van 15 oktober 2004 verzoekt u mij om een kopie van de brief van de Officier van Justitie waarin hij/zij aangeeft niet tot vervolging te zullen overgaan. Met uw verzoek geeft u aan dat u mijn brief niet goed gelezen heeft. Daarin gaf ik toch duidelijk aan dat er sprake is van het niet in behandeling nemen van de aangifte en (nog) niet om seponering door een Officier van Justitie. Ik vroeg u mij eerst te berichten of ik wel of niet ontvankelijk ben in mijn klacht.
Ik verzoek u mijn brief van 11 oktober 2004 nogmaals goed te lezen en mij dienovereenkomstig te berichten.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef