Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 20 januari 2005

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Postbus 70583
5201 CZ 's-Hertogenbosch

Betreft: Wetboek van Strafvordering artikel 12-procedure
             Vervolging boekhoudfraude gemeente Tiel

Geacht Hof,

Op 6 september 2003 (ongeveer anderhalf jaar geleden) deed ik aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in een jaarrekening) bij de gemeente Tiel. Het gaat om boekhoudfraude in de jaarrekeningen 2000 en 2001 met een omvang van circa 27 miljoen euro. Op 8 maart 2004 deed ik in aanvulling op deze aangifte ook aangifte van boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 van gemeente Tiel met een omvang van circa 10 miljoen euro.
Na deze aangiften heb ik niets meer vernomen, zodat ik aanneem dat die ergens liggen te vergelen onderin een la op een of ander politiebureau of in een bureau van een Officier van Justitie.
Wanneer het Openbaar Ministerie besluit tot seponeren van een aangifte, kan daarover op grond van Wetboek van Strafvordering artikel 12 een klacht worden ingediend bij het betreffende Gerechtshof, in dit geval het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. In het onderhavige geval is geen sprake van seponeren, er is zelfs helemaal niets met mijn aangiften gebeurd. Naar analogie van andere zaken in ons rechtsstelsel waarbij "geen uitspraak" dezelfde klacht- en beroepsmogelijkheden biedt als "negatieve uitspraak", dien ik hierdoor een klacht in tegen het niet behandelen, i.c. afwijzen, van mijn aangiften en het niet instellen van nader onderzoek en vervolging.
Graag verneem ik van u of ik ontvankelijk ben in mijn klacht. Als dit het geval is, zal ik u na uw bericht hierover aan mij, van verdere informatie voorzien op grond waarvan uw Hof kan beslissen over de vervolging wegens boekhoudfraude van de daarvoor verantwoordelijken.
Graag verneem ik van u.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef