Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 20 januari 2005

Gerechtshof te Amsterdam
Postbus 1312
1000 BH Amsterdam

Betreft: Wetboek van Strafvordering artikel 12-procedure
             Vervolging boekhoudfraude gemeente Haarlem

Geacht Hof,

Op 1 december 2003 (ruim een jaar geleden) deed ik aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in een jaarrekening) bij gemeente Haarlem. Het gaat om boekhoudfraude in de jaarrekeningen 2000, 2001 en 2002 met een omvang van (per saldo) circa 63 miljoen euro.
Na deze aangifte heb ik niets meer vernomen, zodat ik aanneem dat die ergens ligt te vergelen onderin een la op een of ander politiebureau of in een bureau van een Officier van Justitie.
Wanneer het Openbaar Ministerie besluit tot seponeren van een aangifte, kan daarover op grond van Wetboek van Strafvordering artikel 12 een klacht worden ingediend bij het betreffende Gerechtshof, in dit geval het Gerechtshof te Amsterdam. In het onderhavige geval is geen sprake van seponeren, er is zelfs helemaal niets met mijn aangifte gebeurd. Naar analogie van andere zaken in ons rechtsstelsel waarbij "geen uitspraak" dezelfde klacht- en beroepsmogelijkheden biedt als "negatieve uitspraak", dien ik hierdoor een klacht in tegen het niet behandelen, i.c. afwijzen, van mijn aangifte en het niet instellen van nader onderzoek en vervolging.
Graag verneem ik van u of ik ontvankelijk ben in mijn klacht. Als dit het geval is, zal ik u na uw bericht hierover aan mij, van verdere informatie voorzien op grond waarvan uw Hof kan beslissen over de vervolging wegens boekhoudfraude van de daarvoor verantwoordelijken.
Graag verneem ik van u.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef