Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 14 december 2011

College van procureurs-generaal
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Betreft: Aangifte van misdrijf van boekhoudfraude (Wetboek van Strafrecht artikelen 225-227 en 336)
            door gemeentebestuur(ders) van gemeente Amsterdam


Geacht College,

Met mijn brief aan u dd. 21 oktober 2011 deed ik opnieuw (geherformuleerd) aangifte van het misdrijf van (in dit geval: zware) valsheid in geschrifte in de achtereenvolgende jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeente Amsterdam.
Met mijn brief aan u dd. 12 november 2011 herinnerde ik u aan deze aangifte en sprak ik mijn ongerustheid uit over de voortgang in de behandeling van deze aangifte omdat ik nog niets van u vernomen had, zelfs geen ontvangst van bevestiging van mijn brief met aangifte.

Met mijn brief aan u dd. 21 oktober 2011 deed ik opnieuw (geherformuleerd) aangifte van:
het opzettelijk verstrekken van misleidende informatie in achtereenvolgende jaarrekeningen, populair aangeduid als boekhoudfraude,
c.q. het verlenen van medewerking daaraan,
c.q. het er opzettelijk misbruik van maken,
(Wetboek van Strafrecht artikelen 225-227: valsheid in geschrifte),
en het opzettelijk openbaar maken van deze onware jaarrekeningen,
c.q. het opzettelijk toelaten van openbaarmaking daarvan
(Wetboek van Strafrecht artikel 336: openbaarmaking van onware jaarrekeningen)
door achtereenvolgende bestuurders (burgemeesters, wethouders) van gemeente Amsterdam
in, met en van de jaarrekeningen over de jaren 1998 tot en met 2010 van de gemeente Amsterdam.
(Omvang van de boekhoudfraude ruim € 3,7 miljard)

Nog steeds heb ik niets van u vernomen; ook ontving ik van u geen bevestiging van de ontvangst van mijn brief(ven).
Ik krijg stellig dat de indruk dat u mij en mijn aangiften volstrekt negeert.

In Griekenland, waar, voorafgaand aan de huidige grote economische crisis, de Griekse overheid met valse cijfers rapporteerde over de werkelijke financiŽle tekorten en situatie van Griekenland, is de Directeur van het Griekse Statistiekbureau Elstat (Andreas Georgiou) thans onderwerp van strafrechtelijk onderzoek omdat hij thans de goede financiŽle gegevens publiceert! Andreas Georgiou: "Ik word vervolgd voor het niet sjoemelen met de boeken".
(Volkskrant dd. 29.11.2011; zie bijlage)
En in Nederland?
Registeraccountant Leo Verhoef laat weten dat er van de jaarrekeningen van menige gemeente helemaal niets klopt en er dus ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen bij staan, en wordt vervolgens door de rechter ontslagen omdat hij lastig is. Hij krijgt vervolgens de grootst mogelijke strafkorting op zijn ww-uitkering omdat hij "verwijtbaar werkloos" is geworden. Er wordt aangifte van smaad tegen hem gedaan omdat hij de jaarrekeningen van zijn eigen gemeente Wijk bij Duurstede misleidend noemt, en de Officier van Justitie laat hem, zonder ook maar enig onderzoek te hebben ingesteld (!) weten dat, "mocht de gemeente ... opnieuw aangifte ... doen, het in de rede ligt dat wij alsnog vervolging gelasten" (zie bijlage). Hij doet aangifte bij het College van procureurs-generaal van de grootste boekhoudfraude ooit in Nederland, namelijk van € 3,7 miljard bij gemeente Amsterdam, waarbij de boekhoudfraude bij Ahold, waarvoor bestuurders na heel veel tam-tam strafrechtelijk gestraft werden, in omvang totaal verbleekt, en hij wordt straal genegeerd.
Zo gaat het in Nederland!

Graag verneem ik van u over de voortgang van de behandeling van mijn aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte) bij gemeente Amsterdam van € 3,7 miljard.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef


Bijlagen:
- Bericht uit de Volkskrant dd. 29.11.2011 "Directeur Griekse statistiek verdacht"
- Brief van Officier van Justitie te Utrecht dd. 27 februari 2006