Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Stichtse Vecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Stichtse Vecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het begon al meteen bij de start van de nieuwe gemeente met de jaarrekeningen 2010 van de in 2011 in gemeente Stichtse Vecht opgegane gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of Breukelen een klein voordelig saldo van opbrengsten en kosten had van € 0,1 miljoen, Loenen een klein voordelig saldo van € 0,0 miljoen en Maarssen een klein nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leden alle drie gemeenten een verlies: Breukelen € 2,4 miljoen, Loenen € 3,2 miljoen en Maarssen € 3,0 miljoen; bij elkaar een fors verlies van € 8,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Stichtse Vecht voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brieven van 12 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de eerste jaarrekening van Stichtse Vecht misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2011 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. Dat mochten we blijkbaar niet weten want anders zouden we zomaar kunnen zien dat van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 11,6 miljoen bijna de helft onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 oktober 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 mei 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 16,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 8,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Het heeft ook allemaal een niveau van driekeer niks!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 2,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Dat het hele overschot in het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) opging aan andere doelen dan waarvoor het bestemd was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 15 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 24 mei 2016
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 25 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 10 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 6 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 12 september 2011 (jaarrekening vm. gemeente Breukelen)
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 12 september 2011 (jaarrekening vm. gemeente Loenen)
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 12 september 2011 (jaarrekening vm. gemeente Maarssen)
Terug > begin