Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Steenwijkerland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Steenwijkerland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 13,3 miljoen over. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van baten en lasten van € 17,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 18,6 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting bracht in 2005 € 7,7 miljoen op, en in 2006 € 5,4 miljoen. Die was dus in beide jaren volslagen overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Steenwijkerland met zijn brief van 9 november 2007. De gemeenteraad deed geen enkele moeite in actie te komen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 20 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 13,9 miljoen over. Dat was genoeg om de hele overbodige Onroerendezaakbelasting over 2007 van € 5,6 miljoen aan de belastingbetalers terug te betalen. Vraag: waaraan zijn de niet verantwoorde € 6,1 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 januari 2009. De gemeenteraard reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 5,4 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,9 miljoen over. Vraag: waaraan zijn de niet verantwoorde € 3,5 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 november 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 18,4 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 12,3 miljoen (waarvan winst van € 16,5 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 4,2 miljoen).
(Opvallend: over de periode 2005-2009 hield de gemeente dus € 60 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode € 30,5 miljoen. Die was dus totaal overbodig en moet dus linea recta terug naar de belastingbetalers!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,4 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 9,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,3 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 10,5 miljoen opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 mei 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,4 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 9,8 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van dit keer € 7,7 miljoen opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van dit keer € 3,5 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2015. Alweer, geen reactie. ondanks de overgehouden € 3,0 miljoen WMO-gelden. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van dit keer € 8,6 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2007-2015 de verantwoording van de besteding van zo'n € 65 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 2,0 miljoen. De verliezen van de afgelopen jaren deden de schulden en daarmee de rentelasten navenant stijgen. Wie van de volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) (gemeenteraad) heeft dat in de gaten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 22 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 10 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 7 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 21 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 23 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 18 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 15 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 24 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 9 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 28 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Steenwijkerland dd. 9 november 2007
Terug > begin