Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Stede Broec

Ook de jaarrekeningen van gemeente Stede Broec zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar maskeren dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,0 miljoen onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al eerder voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 april 2008. De gemeenteraad deed er niets mee ("voor kennisgeving aangenomen"). Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 oktober 2008. De gemeenteraad deed er niets mee ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. Alweer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat (ook in 2008) de Onroerendezaakbelasting (€ 2,1 miljoen) geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 2 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. Alweer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat (ook in 2009) de Onroerendezaakbelasting (€ 2,2 miljoen) geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 november 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,3 miljoen was dus - alweer - geheel onnodig.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 1,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 februari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 2,6 miljoen en werd dus geheel overgehouden. Mochten we dat niet weten?)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,8 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 2,7 miljoen was dus geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Stede Broec dd. 4 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Stede Broec dd. 24 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Stede Broec dd. 10 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Stede Broec dd. 2 juli 2009
- Brief van gemeenteraad van Stede Broec dd. 9 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Stede Broec dd. 7 oktober 2008
- Brief van gemeenteraad van Stede Broec dd. 26 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Stede Broec dd. 14 april 2008
Terug > begin