Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Staphorst

Ook de jaarrekeningen van gemeente Staphorst zijn misleidend. Wat het gemeentebestuur als saldo van opbrengsten en kosten presenteert, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er € 10,7 miljoen overgehouden. Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode circa € 3 miljoen. Die was dus geheel overbodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.
Leo Verhoef stuurde zijn bevindingen aan de gemeenteraad met zijn brief van 18 juli 2006. Die totaal niet reageerde en het allemaal prima vond.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een overschot van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,6 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting van € 1,0 miljoen was (alweer) totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 september 2007. Die legde de waarschuwingen weer naast zich neer ("voor kennisgeving aangenomen") en liet het aan het college van burgemeester en wethouders over om Leo Verhoef af te poeieren. Met een uiterst domme brief. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 november  2007, waarin hij de vloer aanveegt met al die uiterst domme opmerkingen. De gemeenteraad liet weten niet geÔnteresseerd te zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 536.000 was overgehouden. In werkelijkheid was het € 356.000. Omdat ook de weergave van de financiŽle positie niet klopte, was ook deze jaarrekening alweer alleen maar bruikbaar in de openhaard.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2008. Die de brief in de prullenbak gooide en ook nog meldde niet van dit soort waarschuwingen gediend te zijn. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. Blijkbaar moest - alweer - met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 2,4 miljoen. Blijkbaar moest - alweer - met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,4 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 maart 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,9 miljoen. Mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 2,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,7 miljoen over. Mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,5 miljoen en was dus - alweer - geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. Mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 2,6 miljoen en was dus grotendeels onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. Mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 2,7 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 10 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 14 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 15 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 2 juli 2009
- Brief van gemeenteraad van Staphorst dd. 3 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 20 juni 2008
- Brief van gemeenteraad van Staphorst dd. 3 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 9 november 2006
- Brief van college van b&w van Staphorst dd. 6 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 25 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Staphorst dd. 18 juli 2006
Terug > begin