Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Stadskanaal

Ook de jaarrekeningen van gemeente Stadskanaal zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de jaren 2005 en 2006 voorkomen of er in die jaren een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid bedroeg het tekort € 3,1 miljoen. Er waren dus -per saldo- uitgaven van € 1,0 miljoen niet verantwoord.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 september 2007. De gemeenteraad reageerde niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,8 miljoen. Het scheelde niet veel, maar: fout is fout.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 3,2 miljoen was overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden?) In werkelijkheid was er € 4,2 miljoen overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 november 2009. Die liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 14,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 19,4 miljoen (waarvan winst van € 25,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 5,6 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus - alweer - totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 november 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een verlies was geleden van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,0 miljoen. Hoefden we niets te weten van de verliezen van € 3,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 november 2011. Die de brief meteen in de prullenbak gooide. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 3,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen (waarvan extra winst van € 4,9 miljoen uit de afwikkeling van de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 5,1 miljoen). Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,3 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 1,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2012. Die gooide de brief weer meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig resultaat van € 18.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Hoefden we niet te weten van nieuwe verliezen van € 1,8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2014.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,5 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en alle belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 oktober 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,2 miljoen over, bovendien dankzij een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van ruim € 2 miljoen, dat dus in belangrijke mate opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van ..... 2018.


Inhoud dossier:
- .....
- Brief aan gemeenteraad van Stadskanaal dd. 20 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Stadskanaal dd. 15 september 2014
- Brief van gemeenteraad van Stadskanaal dd. 9 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Stadskanaal dd. 12 juli 2012
- Brief van gemeenteraad van Stadskanaal dd. 14 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Stadskanaal dd. 2 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Stadskanaal dd. 5 november 2010
- Brief van gemeenteraad van Stadskanaal dd. 2 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Stadskanaal dd. 27 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Stadskanaal dd. 25 september 2007
Terug > begin