Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Spijkenisse

Ook de jaarrekeningen van gemeente Spijkenisse zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
De jaarrekeningen over de periode 2002-2006 meldden over die periode een positief saldo van opbrengsten en kosten van € 13,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 33,5 miljoen over. Daarmee had bijvoorbeeld de OZB een paar keer overgeslagen kunnen worden. Dat mochten de burgers van Spijkenisse blijkbaar niet weten. Vandaar wellicht het geknoei in de cijfers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brieven van 12 juni 2003 en 25 mei 2005. Ook kwam Leo Verhoef naar Spijkenisse om de gemeenteraad met een inspreekbeurt nader te informeren. De gemeenteraad kon het allemaal niks schelen. Die vindt het veel belangrijker om een college van b&w in het zadel te houden. De burger belazeren is geen punt, vinden ze daar in Spijkenisse blijkbaar. Hoe die gemeenteraad z'n gasten/insprekers behandelt, was beneden elk fatsoenlijk peil: Leo Verhoef werd voor rotte vis uitgemaakt.
En dus was de jaarrekening 2004 weer misleidend. Er was niet een overschot van € 9,3 miljoen, zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening meldt, maar er was in werkelijkheid een positief saldo van baten en lasten van € 16,5 miljoen. Daarmee had de hele OZB in 2004 van € 12,2 miljoen met gemak overgeslagen kunnen worden. Dat mochten de burgers van Spijkenisse blijkbaar niet weten.
En dus was de jaarrekening 2005 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 19 december 2006 de gemeenteraad opnieuw. Die nam niet eens de moeite te reageren.
En dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Er was niet een overschot van € 1,2 miljoen, zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening en het jaarverslag meldde, maar er was in werkelijkheid een positief saldo van baten en lasten van € 3,9 miljoen. Bijna de helft van de OZB in 2006 van € 8,9 miljoen was dus niet nodig geweest. Dat mochten de burgers van Spijkenisse blijkbaar alweer niet weten.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 10 augustus 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad deed de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 7,8 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 juni 2008. Die deed niets.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van "slechts" € 9,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 11,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,0 miljoen was dus onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 september 2010. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,6 miljoen. Het was veroorzaakt door een verlies van € 10,6 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Dit verlies van € 10,6 miljoen komt bovenop de al in de voorafgaande jaren geleden verliezen op deze (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van (ten minste) € 69 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 12,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,6 miljoen over. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 8 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 november 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 20,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 29,1 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 8,3 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van zo'n € 32 miljoen (circa 3 keer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting!), op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Alweer opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer niet goed. Het scheelde bar weinig, het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21.322.000, terwijl het in werkelijkheid € 21.263.000 was, maar fout=fout. Het voordelig resultaat is grotendeels het gevolg van correcties van € 15,1 miljoen op de verliesberekeningen in voorgaande jaren bij de grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 26,7 miljoen. De correcties in 2013 van € 15,1 miljoen op de verliesberekeningen in voorgaande jaren betreffende de grond- en bouwprojecten bleken goed fout te zijn geweest en moesten worden terugedraaid; het was, zo bleek nu, nog erger, in 2014 moest er op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten verlies genomen worden van € 17,1 miljoen! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 13,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels gefuseerde nieuwe gemeente Nissewaard) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 oktober 2015.

(gemeente m.i.v. 2015 opgegaan in nieuwe gemeente Nissewaard)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nissewaard dd. 6 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 11 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 19 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 17 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 30 juni 2008
- Brief van gemeenteraad van Spijkenisse dd. 1 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 10 augustus 2007
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 19 december 2006
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 25 mei 2004
- Brief van college van b&w van Spijkenisse dd. 28 augustus 2003
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 11 juli 2003
- Inspreekbeurt gemeenteraadsvergadering dd. 2 juli 2003
- Brief aan gemeenteraad van Spijkenisse dd. 12 juni 2003
Terug > begin