Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Someren

Ook de jaarrekeningen van gemeente Someren zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen.
Ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 31 maart 2009 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad reageerde niet. Het interesseerde ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2010. De gemeenteraad reageerde niet, want "het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2005-2010 (per saldo) uitgaven van belastinggeld van zo'n € 17 miljoen. Wat mogen we niet weten? Onder de verliezen van de afgelopen jaren zitten bijvoorbeeld grote verliezen van (ten minste) zo'n € 7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juli 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we over de periode 2005-2012 € 20,1 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 december 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,0 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 3,6 miljoen; die werd dus compleet overgehouden.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten? Inmiddels missen over de jaren 2005-2014 de verantwoording over uitgaven van belastinggeld van zo'n € 19 miljoen. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Someren dd. 30 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Someren dd. 6 december 2013
- Brief aan gemeenteraad van Someren dd. 11 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Someren dd. 19 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Someren dd. 31 maart 2009
Terug > begin