Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Soest

Ook de jaarrekeningen van gemeente Soest kloppen van geen kant. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde al enige keren de gemeenteraad daarvoor aan de hand van de misleidende jaarrekeningen over 2003 en 2004. De gemeenteraad kan het allemaal niets schelen. Het gaat toch maar om zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, denken ze blijkbaar.
De gemeenteraad liet het aan de duurbetaalde maar wel incompetente knoeiende accountant PricewaterhouseCoopers over een brief vol wartaal te schrijven waaruit de gemeenteraad graag concludeerde dat Leo Verhoef "dus" ongelijk had. In zijn brief van 12 januari 2004 veegde Leo Verhoef de vloer aan met de nonsens van die accountant, maar het mocht niet baten. De gemeenteraad bleef liever gewoon doordutten dan te doen waarvoor ze betaald worden, namelijk op de centen van de burgers passen.
En zo kon het gebeuren dat de jaarrekening 2005 een positief saldo van baten en lasten te zien geeft van € 1 miljoen terwijl er in werkelijkheid een nadelig saldo was van € 5 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 6 miljoen gebleven?
En zo kon het gebeuren dat ook de jaarrekening 2006 weer misleidend was. Het gemeentebestuur meldt in de jaarrekening 2006 een overschot van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er € 5,9 miljoen overgehouden. Genoeg om de hele OZB over 2006 van € 5,7 miljoen aan de misleide burgers terug te betalen. Dat mochten de burgers van Soest blijkbaar niet weten. Vandaar dit geknoei met de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 mei 2007. De gemeenteraad volstond met te reageren met een dom briefje, alsof daardoor opeens de jaarrekening wŤl betrouwbaar werd.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Er was niet een overschot van € 3,2 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening wil doen geloven, maar een overschot van € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Er was niet een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening wil doen geloven, maar een van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Er was niet een overschot van € 2,6 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening wil doen geloven, maar een overschot van € 3,8 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,6 miljoen had dus de helft lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. De gemeente hield niet € 2,6 miljoen over, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening wil doen geloven, maar maar liefst € 12,4 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,7miljoen was dus totaal onnodig.
Al met al presenteerde het gemeentebestuur over de periode 2002-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,5 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 26,8 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 december 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 mei 2012. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er verliezen waren geleden van zo'n € 16 miljoen in vastgoedprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 april 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Een verschil van € 5,5 miljoen. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 juni 2014. De gemeenteraad reageerde wederom niet.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,8 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 13 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 7 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 1 december 2011
- Brief van gemeenteraad van Soest dd. 24 mei 2007
    - Opmerkingen bij brief van gemeenteraad dd. 24 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 11 mei 2007
- Brief van gemeenteraad van Soest dd. 8 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 23 augustus 2006
- Brief van gemeenteraad van Soest dd. 27 oktober 2004
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 2 september 2004
- Brief van gemeenteraad van Soest dd. 13 januari 2004
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 12 januari 2004
- Brief van accountant PricewaterhouseCoopers dd. 4 november 2003
- Brief aan gemeenteraad van Soest dd. 3 oktober 2003
Terug > begin