Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Sneek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Sneek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Dat mocht blijkbaar niemand weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Ook de jaarrekening over 2004 en al eerder al de jaarrekening over 2003 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 4 februari 2005 voor de foute cijfers in de jaarrekening 2003. De gemeenteraad schreef terug totaal geen behoefte te hebben iets met de waarschuwingen van Leo Verhoef te doen. Dus waren ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 weer misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 20 december 2006 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad gaf opnieuw te kennen geen enkele behoefte te hebben om zelfs maar na te denken over de vraag of Leo Verhoef wellicht niet eens gelijk zou kunnen hebben. De gemeenteraad verwijst verder naar een of andere goedkeurende accountantsverklaring van een of andere accountant. Blijkbaar lezen ze in Sneek geen kranten. Blijkbaar nog nooit gehoord van WorldCom-, Enron-, Ahold- en andere boekhoudfraude-affaires waarbij ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen stonden.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 7,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 december 2007. Die deed geen enkele moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers en de verantwoording van de besteding daarvan", denken ze in Sneek blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 december 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. We hoefden blijkbaar over uitgaven van € 4,0 miljoen niets te weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,7 miljoen (waarvan winst van € 3,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,6 miljoen). We hoefden nu blijkbaar over uitgaven van € 1,0 miljoen niets te weten.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,9 miljoen. We hoefden nu blijkbaar over uitgaven van € 7,7 miljoen belastinggeld niets te weten. Al met al missen we over de jaren 2003-2010 - per saldo - € 32,5 miljoen aan niet verantwoorde kosten. Dat is niet niks!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân) opnieuw met zijn brief van 29 september 2011. Die reageerde niet.

(De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in gemeente Súdwest-Fryslân)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Súdwest Fryslân dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Sneek dd. 30 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Sneek dd. 2 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Sneek dd. 7 december 2007
Brief van gemeenteraad van Sneek dd. 14 maart 2007
- Brief aan gemeenteraad van Sneek dd. 20 december 2006
- Brief van gemeenteraad van Sneek dd. 25 februari 2005
- Brief aan gemeenteraad van Sneek dd. 4 februari 2005
Terug > begin