Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Smallingerland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Smallingerland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een positief saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,8 miljoen. In de jaarrekeningen over de periode 2003-2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 14,2 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 31 januari 2007. Die vond het zelfs niet nodig te reageren.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er € 9,7 miljoen overgehouden. Dat mochten de inwoners van Smallingerland blijkbaar niet weten. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2006 was € 8,3 miljoen. Die had dus geheel en al overgeslagen kunnen worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 mei 2007. Die nam alweer niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,9 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele Onroerendezaakbelasting over 2007 van € 8,8 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2008. De gemeenteraad liet niets van zich horen. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Smallingerland.
En dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 13,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 20,0 miljoen opgegaan? Ten minste aan forse afboekingen op grondaankopen en bouwprojecten, afboekingen die blijkbaar onzichtbaar moesten worden gehouden. Al met al zijn we in de jaren 2003-2009 zo'n € 40 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,9 miljoen was dus - alweer - geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juni 2011. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 7,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,3 miljoen was dus grotendeels overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 mei 2012. Die reageerde weer niet. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,7 miljoen was dus - alweer - onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 11,1 miljoen had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 mei 2014. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt (in de jaarrekening) een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. Opvallend, in de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening meldt het gemeentebestuur zelfs een "saldo van baten en lasten" van € 26,8 miljoen. Wat is nou het echte saldo? Geen van tweeŽn! In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2003-2014  zo'n € 53 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,6 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2003-2015  zo'n € 80 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 26 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 27 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 18 juni 2015
- Brief van gemeenteraad van Smallingerland dd. 9 juli 2014
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 21 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 2 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 24 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 14 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 10 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 24 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 20 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 24 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Smallingerland dd. 31 januari 2007
Terug > begin