Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Sluis

Ook de jaarrekeningen van gemeente Sluis zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,1 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,7 miljoen.
Het gaat niet goed in Sluis. Bovendien: waaraan zijn de niet in de jaarrekeningen 2006 en 2007 verantwoorde € 1,8 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 27 november 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juli 2008. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juli 2009. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het verlies "slechts" € 1,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 februari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 8,9 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,2 miljoen was dus totaal overbodig. Terug naar de belastingbetalers dus! Onmiddellijk!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 december 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,2 miljoen over. Ook de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2011 van € 4,5 miljoen was dus, mee in aanmerking genomen het grote overschot van 2010, totaal overbodig. Alweer: terug naar de belastingbetalers dus! Onmiddellijk!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2012. Geen reactie van die gemeenteraad.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over. Er waren verliezen van € 1,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over. Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen was dus ruim de helft onnodig! Dat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 8,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. Wat hoefden we niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Sluis dd. 21 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Sluis dd. 1 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Sluis dd. 14 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Sluis dd. 9 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Sluis dd. 11 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Sluis dd. 27 november 2007
Terug > begin