Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Sliedrecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Sliedrecht, de verantwoording aan de burgers van de ontvangen en bestede belastinggelden, kloppen in het geheel niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2004 meldde het gemeentebestuur een positief saldo van baten en lasten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was dat € 1,5 miljoen.
Met zijn brief aan de gemeenteraad van 25 juli 2002 waarschuwde Leo Verhoef de gementeraad al voor de misleidende jaarrekening over 2001. De gemeenteraad liet het aan het college van b&w over om Leo Verhoef af te poeieren met "voor kennisgeving aangenomen", wat zoveel betekent als "het interesseert ons helemaal niks, want ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers".
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2006. De gemeenteraad nam niet de moeite de brief te lezen, want ach, het gaat maar om zoiets volstrekt onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers, en gooide de brief linea recta in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van  € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 december 2008. Die meldde de waarschuwing onmiddellijk in de prullenbak gegooid te hebben ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert ze totaal niet of en hoe de verantwoording van de ontvangen en bestede belastinggelden gebeurt.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer van hetzelfde laken een pak. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Kortom, over de periode 2004-2009 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een nadelig saldo was van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 6,8 miljoen belastinggeld besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 december 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. Bijna goed: in werkelijkheid was het € 3,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Wat mochten we niet weten? Dat er bijvoorbeeld een verlies was geleden van zo'n € 0,9 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? En wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,3 miljoen opgegaan? Overigens, we missen inmiddels over de jaren 2004-2013 € 12,4 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat uitgegeven? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 mei 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,0 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Sliedrecht dd. 19 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Sliedrecht dd. 28 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Sliedrecht dd. 8 december 2010
Brief van gemeenteraad van Sliedrecht dd.  28 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Sliedrecht dd. 4 december 2008
Brief van gemeenteraad van Sliedrecht dd.  12 april 2007
- Brief aan gemeenteraad van Sliedrecht dd. 18 december 2006
- Brief van college van b&w van Sliedrecht dd. 24 oktober 2002
- Brief aan gemeenteraad van Sliedrecht dd. 25 juli 2002
Terug > begin