Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Skarsterlān

Ook de jaarrekeningen van gemeente Skarsterlān zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiėle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiėle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2010 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen.
Al met al missen we over de periode 2007-2010 niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 11,4 miljoen. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoeft niemand te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 oktober 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 1,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juli 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,8 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 2,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Wat was er nog meer aan de hand?
Al met al zijn we in de afgelopen zes jaar € 18,6 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2013. Alweer, geen reactie.
(Wat betreft de jaarrekening 2013: zie "Dossier: De Friese Meren")

(gemeente m.i.v. 2014 opgegaan in nieuwe gemeente De Friese Meren)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Skarsterlān dd. 27 augustus 2013
- Brief aan gemeenteraad van Skarsterlān dd. 5 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Skarsterlān dd. 14 oktober 2011
Terug > begin