Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Sittard-Geleen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Sittard-Geleen zijn onbetrouwbaar en dus misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 een positief saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 19,9 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 22,5 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 16 januari 2007. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 februari 2008. Die nam niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetaler", denken ze blijkbaar in Sittard-Geleen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 10,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 14,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 27,7 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 december 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Die gemeenteraadsleden hebben of niets in de gaten of ze vinden dat geknoei in de financiŽle cijfers best wel prima.
Al met al: over de periode 2004-2008 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,9 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een nadelig saldo van € 8,1 miljoen had. Een verschil van € 17,0 miljoen. Belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 56,6 miljoen (waarvan winst van € 62,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 5,5 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 30,8 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 augustus 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,4 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 juni 2011. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,3 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 mei 2012. Geen reactie. Het interessert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen (later gewijzigd naar € 1,3 miljoen). In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 29,9 miljoen (later gewijzigd naar € 32,5 miljoen). Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 33,8 miljoen aan opgegaan? Er waren bijvoorbeeld zware verliezen van zo'n € 40 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld, meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2012 van € 34,7 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 mei 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van anderen, namelijk de burgers/belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,0 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van, dit keer, € 4,9 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 augustus 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen. Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2014 zo'n € 47 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. Het viel mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 4,5 miljoen. (Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus op aan andere doelen dan waarvoor bestemd.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,0 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 23 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 28 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 23 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 21 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 31 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 2 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 1 februari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Sittard-Geleen dd. 16 januari 2007
Terug > begin