Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Sint-Oedenrode

Ook de jaarrekeningen van gemeente Sint-Oedenrode zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 24.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,9 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen totaal overbodig was.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 97.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 2,7 miljoen. Mede gezien het grote overschot van 2006 was dus ook de Onroerendezaakbelasting in 2007 compleet onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 januari 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein verliesje van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,2 miljoen opgegaan?
Overigens: de gemeente hield in de jaren 2006-2008 dus € 10,2 miljoen over, terwijl de inwoners in die periode € 7,9 miljoen Onroerendezaakbelasting moesten betalen. Die OZB was dus in die periode totaal overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein verliesje van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 2,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 december 2010. Die liet het over aan het college van b&w om namens de gemeenteraad met een uiterst dom briefje te reageren. Een briefje waarin bovendien in het geheel niet op de bevindingen van Leo Verhoef wordt ingegaan!
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,5 miljoen opgegaan? Al met al missen we inmiddels over de jaren 2008-2010 € 4,9 miljoen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 november 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 december 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 december 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de jaren 2008-2014 niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 13,0 miljoen! Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Duidelijk is dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg)  aan andere doeleinden opging dan waarvoor bedoeld.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen, en dat dankzij de "winst" uit het doorhalen van nooit bestaan hebbende verplichtingen van € 1,1 miljoen (en dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen).


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Sint-Oedenrode dd. 5 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Sint-Oedenrode dd. 3 december 2013
- Brief aan gemeenteraad van Sint-Oedenrode dd. 30 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Sint-Oedenrode dd. 4 november 2011
- Brief van gemeenteraad van Sint-Oedenrode dd. 15 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Sint-Oedenrode dd. 5 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Sint-Oedenrode dd. 20 januari 2009
Terug > begin