Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Sint Anthonis

Ook de jaarrekeningen van gemeente Sint Anthonis zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Uitgaven van € 0,5 miljoen waren dus niet gemeld. Welke? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 9 april 2008. De gemeenteraad reageerde niet, wel een of andere commissie Controle en Onderzoek, die alleen maar wist te melden "voor kennisgeving aangenomen". Hoezo: Controle en Onderzoek? Er werd dus niets geControleerd en er werd niets Onderzocht! "Ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, toch?"
Dus was ook korte tijd daarna de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in dat jaar € 1,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,5 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,8 miljoen was dus totaal overbodig. Dat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 november 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen was dus - alweer - totaal overbodig. Dat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid viel het mee. Het werkelijke verlies was € 1,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van - alweer - € 2,8 miljoen. In werkelijkheid viel het alweer mee. Het werkelijke verlies was "slechts" € 1,7 miljoen. Zonder de verliezen van € 2,6 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten zou de gemeente overgehouden hebben. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. Het viel mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 2,0 miljoen. Boosdoener was - alweer - een behoorlijk verlies, nu van € 2,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zonder dit verlies zou de gemeente overgehouden hebben! Alweer, weg belastinggeld! Bijna de gehele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen; opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Alweer was er een behoorlijk verlies, nu van € 1,7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zonder dit verlies zou de gemeente overgehouden hebben! Alweer, weg belastinggeld! Ruim de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen; opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,9 miljoen en was dus geheel overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 3,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen over. Wat hoefden we niet te weten?

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Sint Anthonis dd. 5 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Sint Anthonis dd. 21 november 2009
- Brief van raadscommissie Controle en Onderzoek van Sint Anthonis dd. 8 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Sint Anthonis dd. 9 april 2008
Terug > begin