Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Simpelveld

Ook de jaarrekeningen van gemeente Simpelveld zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
De gemeente hield in 2007 € 3,3 miljoen over en in 2008 € 0,9 miljoen, tezamen € 4,2 miljoen. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de jaren 2007-2008 voorkomen of het € 4,5 miljoen was. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 1,5 miljoen en ook in 2008 € 1,5 miljoen, tezamen € 3,0 miljoen. Die had dus overgeslagen kunnen worden.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 13,0 miljoen (waarvan winst van € 15,4 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,4 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,5 miljoen en was dus - alweer - geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,1 miljoen uitgaven van belastinggeld besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 januari 2012. Alweer geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Er was nagekomen winst uit de verkoop van de Essent-aandelen van € 2,2 miljoen, dus exclusief deze winst een verlies van € 3,1 miljoen; waar is dit aan op gegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 februari 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes meer, namelijk € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Simpelveld dd. 28 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Simpelveld dd. 27 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Simpelveld dd. 11 januari 2011
Terug > begin