Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Sevenum

Ook de jaarrekeningen van gemeente Sevenum zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van € 1,1 miljoen was dus totaal onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 14 december 2007 voor de misleidende jaarrekeningen over de periode 2004-2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 november 2008. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van € 1,1 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 7,7 miljoen (waarvan winst van € 7,2 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van € 1,1 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)
Gemeente Sevenum is per 1 januari 2010 opgegaan in gemeente Horst aan de Maas. Een gemeenteraad van Sevenum bestaat niet meer, dus aan wie moest Leo Verhoef dan een brief schrijven? Aan niemand dus. De inwoners van Sevenum zijn hun geld wel kwijtgeraakt aan buurman Horst.

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Sevenum dd. 22 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Sevenum dd. 27 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Sevenum dd. 14 december 2007
Terug > begin