Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Schouwen-Duiveland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Schouwen-Duiveland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Er was in de jaarrekening 2005 niet een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,3 miljoen, wat het gemeentebestuur wil doen geloven, maar een nadelig saldo van € 4,4 miljoen. Er is dus € 4,7 miljoen onverantwoord. Waaraan is dat besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 november 2006. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. Waar de niet verantwoorde € 2,6 miljoen aan opgegaan zijn, hoefde blijkbaar niemand te weten.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen had dus ook wel wat minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 28 oktober 2008 opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,4 miljoen had dus zeker de helft minder kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,8 miljoen was dus grotendeels onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,1 miljoen over. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,4 miljoen dus totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Er waren zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Circa € 3 miljoen? Niet te ontwarren in de kluwen van letters en cijfers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 maart 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 7,2 miljoen; dat had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 januari 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Schouwen-Duiveland dd. 12 januari 2017
- Brief aan gemeenteraad van Schouwen-Duiveland dd. 31 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Schouwen-Duiveland dd. 21 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Schouwen-Duiveland dd. 17 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Schouwen-Duiveland dd. 28 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Schouwen-Duiveland dd. 6 november 2006
Terug > begin