Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Schinnen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Schinnen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,8 miljoen opgegaan?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van € 20,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 19,2 miljoen (waarvan winst van € 20,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,9 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen was dus overbodig.)
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Al met al zijn we in de jaren 2008-2010 € 5,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waar is het aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 december 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2011 € 1,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 1,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 2,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 februari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.355.000. In werkelijkheid was het "slechts" € 1.346.000. Het scheelt vrijwel niets, maar fout=fout. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2015 was € 2,2 miljoen en had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Schinnen dd. 9 februari 2016
Brief aan gemeenteraad van Schinnen dd. 14 december 2011
Terug > begin