Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Schijndel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Schijndel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 dat er in dat jaar een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was dat € 5,8 miljoen. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat er ook nog eens € 4,5 miljoen extra was uitgegeven. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 26 maart 2007. De gemeenteraad interesseerde het totaal niet en reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er een klein overschotje was van € 37.129. In werkelijkheid was het voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 9,0 miljoen (waarvan winst van € 10,8 miljoen uit de verkoop van de Obragas/NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,8 miljoen). Blijkbaar moest nu met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele OZB van 2006 van € 2,4 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 december 2007. Die deed geen moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,9 miljoen. (De Onroerendezaakbelasting bracht € 2,6 miljoen op. De helft was dus genoeg geweest.)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,5 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,7 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,5 miljoen. Over welke kosten van € 9,6 miljoen hoeven wij niets te weten? Al met al missen we over de jaren 2008-2010 € 10,8 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juni 2011. Die gooide de brief in de prullenbak met als smoes dat de jaarrekening zou zijn opgesteld "conform de regelgeving". Nooit geweten dat er regelgeving is die gemeenten zou verplichten tot leugen en bedrog. En ook al zou dat wŤl zo zijn, de uitkomst is dan: leugen en bedrog. En dat is precies waar Leo Verhoef de gemeenteraad voor waarschuwde.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 maart 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen in de wirwar van misleidende foute cijfers. Maar wel: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 december 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo slechts € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2008 opgelopen naar € 21 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Schijndel dd. 29 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Schijndel dd. 4 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Schijndel dd. 4 maart 2013
- Brief van gemeenteraad van Schijndel dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Schijndel dd. 14 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Schijndel dd. 10 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Schijndel dd. 26 maart 2007
Terug > begin