Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Schiedam

Ook de jaarrekeningen van gemeente Schiedam zijn misleidend. Het saldo van de rekening van baten en lasten is niet het saldo van de baten en de lasten, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur liet de rekening van baten en lasten over 2005 eindigen met een voordelig saldo van € 25,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 28,4 miljoen over.  Het gemeentebestuur liet de rekening van baten en lasten over 2006 eindigen met een voordelig saldo van € 7,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 21,4 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting van € 14,2 miljoen in 2005 en van € 10,1 miljoen in 2006 was dus in beide jaren totaal onnnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al eerder met zijn brief van 5 maart 2002 voor de misleidende jaarrekening over 2000. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. Dus waren ook de jaarrekeningen daarna weer misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 maart 2008. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,0 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 31,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,4 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - geheel onnodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 45,8 miljoen. In werkelijkheid was het nog veel erger; de gemeente leed in werkelijkheid een verlies van € 53,0 miljoen. De gemeente moest circa € 60 miljoen (!) afboeken op de aankoopprijs van (dus te duur aangekochte) gronden en lopende bouwprojecten. Te ambiteus geweest? Weg belastinggeld!
En ook de jaarrekening 2009 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 25,7 miljoen over. Wat hoefden wij nu weer niet te weten? Overigens, de gemeente moest nu, bovenop de € 60 miljoen van 2008, nog eens ruim € 6 miljoen (!) extra afboeken op de aankoopprijs van gronden en lopende bouwprojecten. Weg - nog meer - belastinggeld! (Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 11,6 miljoen was dus in 2009 alweer geheel onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 oktober 2010. Die reageerde niet, want "het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
En dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,4 miljoen. Een verschil van ruim € 28 miljoen. Wat mochten we niet weten? Ten minste waren er weer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ruim € 4 miljoen. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 augustus 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 24,1 miljoen. Een verschil van zo'n € 30 miljoen. Waar zijn die € 30 miljoen belastinggeld gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2012. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets onbenulligs als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 12,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 36,0 miljoen, ondanks - alweer - verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van (ten minste?) € 5,9 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 14,0 miljoen en was dus totaal onnodig. Het geld kan linea recta terug naar de belastingbetalers.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 15,5 miljoen over. Waarom moest de gemeente zoveel overhouden? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 14,8 miljoen en was dus - alweer - totaal onnodig. Het geld kan - alweer - linea recta terug naar de belastingbetalers.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 4,2 miljoen; ondanks dat er opeens verplichtingen tevoorschijn kwamen van € 5,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen (en dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!). Waarom moest de gemeente - alweer - zoveel overhouden? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 13,3 miljoen en had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn. Waar waren de gemeenteraadsleden (volksvertegenwoordigers! volksvertegenwoordigers?).
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 14,3 miljoen en had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn. Opnieuw, waar waren de gemeenteraadsleden (volksvertegenwoordigers! volksvertegenwoordigers?).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,5 miljoen.  Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig resultaat van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Schiedam dd. 3 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Schiedam dd. 30 augustus 2011
- Brief aan gemeenteraad van Schiedam dd. 9 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Schiedam dd. 11 maart 2008
- Brief aan gemeenteraad van Schiedam dd. 5 maart 2002
Terug > begin