Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Scherpenzeel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Scherpenzeel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd bijvoorbeeld gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen totaal onnodig was.
Ook de jaarrekening over 2006 was misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 16 september 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,9 miljoen over. Over 2007 en 2008 hield de gemeente € 2,2 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting was eveneens € 2,2 miljoen. Die was dus overbodig. Het ongebruikte belastinggeld werd belegd op IJsland.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. (De vordering op de IJslandse Kaupthing Bank moest met € 2,0 miljoen worden afgeboekt. Weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 februari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 december 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Er waren verliezen van € 2,1 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Waarom moest dat verdoezeld worden? Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 1,3 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen. Al met al zijn we in de afgelopen vijf jaar ruim € 5 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Inmiddels missen we over de periode 2009-2014 de verantwoording over uitgegeven belastinggeld van ruim € 5 miljoen. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Scherpenzeel dd. 13 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Scherpenzeel dd. 15 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Scherpenzeel dd. 14 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Scherpenzeel dd. 16 september 2008
Terug > begin