Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Schagen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Schagen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van in totaal € 2,5 miljoen was dus nagenoeg onnodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 5 januari 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: het werkelijke verlies was € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,1 miljoen over (waarvan € 4,0 miljoen winst bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,8 miljoen was dus alweer totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 augustus 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,8 miljoen was dus voor ten minste de helft onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten?
Ook de jaarrekeningen 2012 van de fusiegemeenten Harenkarspel en Zijpe waren misleidend. Harenkarspel meldde een nadelig saldo van € 0,0 miljoen; in werkelijkheid leed Harenkarspel een verlies van € 11,3 miljoen. Zijpe meldde een voordelig saldo van € 1,2 miljoen; in werkelijkheid leed Zijpe een verlies van € 1,6 miljoen. Schagen gefeliciteerd!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2013. Er kwam geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013, de eerste van de drie gefuseerde gemeenten, weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 mei 2014. Opvallend: zonder dat de gemeenteraad deze brief had behandeld, stuurden de burgemeester en de griffier een reactie namens de gemeenteraad die kant noch wal raakte, en boordevol onjuistheden, maar waarin overigens niets van wat Leo Verhoef als misstand had gemeld, werd ontkend! Inderdaad, het heeft allemaal een niveau van driekeer niks!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand? Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? We zouden het graag willen weten! Nee, we mÚeten het weten, we hebben daar wettelijk recht  op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 november 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2016. De gemeenteraad reageerde met de mededeling dat de gemeente zich hield aan een of ander "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" en dat dat Besluit zou voorschrijven dat de gemeente een verkeerd beeld moet geven van het saldo van de opbrengsten en de kosten. Dus dat Besluit schrijft voor dat gemeente Schagen verplicht is om boekhoudfraude te plegen? Wel, de uitkomst is dan dus: boekhoudfraude, precies wat Leo Verhoef de gemeenteraad voorhoudt, een gemeenteraad die zich willens en wetens zwaar voor de gek laat houden. Het zullen je volksvertegenwoordigers maar zijn.  Het heeft ook werkelijk een niveau van driekeer niks.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 augustus 2018.


Inhoud dossier:
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 28 augustus 2018
-
Brief van gemeenteraad van Schagen dd. 24 juni 2016
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 24 mei 2016
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 23 november 2015
Brief van burgemeester en griffier van Schagen dd. 26 mei 2014
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 12 mei 2014
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 2 september 2013
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 24 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 31 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 5 januari 2009
Terug > begin