Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rucphen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rucphen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,0 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 13,1 miljoen over. (Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2005 € 4,0 miljoen en in 2006 € 2,3 miljoen. Die was dus in beide jaren geheel onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 maart 2008. Die liet het vervolgens aan het college van b&w over om te reageren. Die dat natuurlijk niet deed. De gemeenteraadsleden van Rucphen controleerden zelfs niet of het college wel gereageerd had. Slappe boel dus daar in Rucphen. Ook in Rucphen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,6 miljoen over. Ook in 2007 was de Onroerendezaakbelasting (€ 2,4 miljoen) weer totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juli 2008. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,6 miljoen opgegaan?
Al met al hield de gemeente dus in de periode 2005-2008 in werkelijkheid € 28,7 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting bracht in die periode € 11,0 miljoen op. Die was dus totaal overbodig!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,1 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,3 miljoen over. Ten minste waren er verliezen van € 0,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Er waren nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien. Maar wel: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 februari 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Al met al zijn we in de periode 2008-2014 € 12,5 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 februari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 december 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 2 december 2016
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 8 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 25 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 5 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 1 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 19 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 15 juli 2008
- Brief van gemeenteraad van Rucphen dd. 19 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Rucphen dd. 6 maart 2008
Terug > begin