Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rozenburg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rozenburg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over. Overigens genoeg om bijna de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen aan de belastingbetalers terug te betalen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 maart 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,8 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting bracht € 1,2 miljoen op. De helft was dus meer dan genoeg geweest.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2007-2009 de verantwoording over € 4,3 miljoen uitgegeven belastinggeld. Waar is het gebleven?

(De gemeente is in 2010 opgeheven en opgegaan in gemeente Rotterdam)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Rozenburg dd. 10 maart 2009
Terug > begin