Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Roosendaal

Ook de jaarrekeningen van gemeente Roosendaal zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2001 - 2004 een positief saldo van baten en lasten van bijna € 11 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van ruim € 3 miljoen. Er ontbreken dus € 14 miljoen.
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 5 mei 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. De gemeenteraad kon daar op z'n minst z'n voordeel mee doen bij de beoordeling van de jaarrekening 2005. Het interesseerde de gemeenteraad totaal niet; de gemeenteraad nam niet eens de moeite naar Leo Verhoef te reageren.
Dus was de jaarrekening 2005 ook weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 21 november 2006 opnieuw de gemeenteraad. Die daar al weer niets mee deed.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miloen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,8 miljoen was dus ruim de helft onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening over 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 2,8 aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 32,1 miljoen (waarvan winst van € 38,7 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus, exclusief deze winst, een verlies van € 6,6 miljoen - waaronder verlies op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1,4 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,4 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 mei 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,2 miljoen. Wat is er met de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,3 miljoen aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 december 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Blijkbaar moesten zware verliezen van € 5,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten alweer buiten beeld blijven. En wat nog meer?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 november 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,7 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Al met al zijn we in de jaren 2009-2011 € 21,1 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening over 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Ten minste waren er verliezen van € 2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, en zware afwaarderingen van onroerendgoed. Weg belastinggeld! Inmiddels zijn we in de jaren 2009-2012 € 26 miljoen ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 mei 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening over 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,9 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 1,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Inmiddels zijn we in de jaren 2009-2013 zo'n € 39 miljoen ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 8,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,3 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 6,4 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 12,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 18 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 26 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 29 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 21 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 18 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 23 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 22 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 21 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Roosendaal dd. 5 mei 2006
Terug > begin