Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Roermond

Ook de jaarrekeningen van gemeente Roermond kloppen in geen velden of wegen. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo van de baten en lasten. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2002-2007 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 28 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van € 7 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 35 miljoen. Waar zijn die ontbrekende € 35 miljoen gebleven?
Al jaren eerder waarschuwde Leo Verhoef de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen 2000 en 2002. Die gemeenteraad liet zich daarna totaal overdonderen door een uitvoerige maar uiterst domme reactie van accountant Deloitte & Touche op de aantijgingen van Leo Verhoef. Ondanks dat Leo Verhoef gehakt maakte van het broddelwerk van die accountant, liet de gemeenteraad Leo Verhoef weten zijn waarschuwingen slechts "voor kennisgeving te hebben aangenomen". Op de waarschuwing van Leo Verhoef over de misleidende jaarrekening 2002 reageerde de gemeenteraad al helemaal niet meer.
Met zijn brief van 17 juni 2006 waarschuwde Leo Verhoef opnieuw de gemeenteraad.  Die nam niet de moeite te reageren.
Met zijn brief van 17 november 2008 waarschuwde Leo Verhoef opnieuw de gemeenteraad. Die liet alweer niets van zich horen, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen (de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,2 miljoen had dus ook best wel iets minder kunnen zijn); in werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,0 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,1 miljoen (de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,6 miljoen had dus ook best wel iets minder kunnen zijn); in werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 7,4 miljoen (waarvan winst van € 11,7 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; exclusief deze winst dus een nadelig saldo van € 4,3 miljoen).
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Er waren verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouw- en grondprojecten van € 6,8 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, onbelangrijk, het gaat over het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 12,1 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juni 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,8 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 7,4 miljoen aan opgegaan?
Al met al missen we dus over de periode 2002-2012 de verantwoording van zo'n € 58 miljoen bestedingen van belastinggeld. Het geld is weg. Waarnaartoe?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 12,0 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. Waar zijn de nu niet gemelde uitgaven van € 3,7 miljoen aan opgegaan? Inmiddels zijn we over de periode 2002-2013 zo'n € 62 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt! Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 6,4 miljoen. Waar zijn de nu niet gemelde uitgaven van € 9,7 miljoen aan opgegaan? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand? Inmiddels zijn we over de periode 2002-2014 zo'n € 72 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt! Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,5 miljoen over, wel mede dankij het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk). (Over hoe groot dat overschot op het "Sociaal Domein" is, laat de jaarrekening zich niet uit.) Waar zijn de nu niet gemelde uitgaven van € 3,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2002 opgelopen naar zo'n € 80 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 oktober 2018.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 5 oktober 2018
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 4 juli 2016
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 17 juni 2015
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 24 juni 2014
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 16 november 2013
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 20 juni 2013
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 5 juni 2012
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 21 juni 2011
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 7 oktober 2009
Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 17 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 17 juni 2006
- Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 16 juli 2003
- Brief van gemeenteraad van Roermond dd. 21 december 2001
- Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 17 december 2001
- Brief van accountant Deloitte & Touche dd. 28 november 2001
- Brief aan gemeenteraad van Roermond dd. 10 november 2001
Terug > begin