Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rijswijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rijswijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekening 2004 en de begroting 2006 van gemeente Rijswijk. Van beide klopte niet veel. Met behulp van deze documenten beslist de gemeenteraad over de belastinggelden van de burgers. Dus waarschuwde Leo Verhoef de gemeenteraad met zijn brief van 8 november 2005 voor de misleidende cijfers. Het kan de gemeenteraad van Rijswijk helemaal niets schelen dat het misleidende stukken zijn. Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, denken ze blijkbaar. Dus stuurden ze Leo Verhoef een briefje met de mededeling: "Voor kennisgeving aangenomen".
Dus was de jaarrekening over 2005 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 9,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Rijswijk opnieuw met zijn brief van 17 april 2007. Die nam niet eens de moeite te reageren. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was de jaarrekening over 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 2,4 miljoen.
Intussen zijn over de periode 2004-2006 € 12,9 miljoen buiten de verantwoording gebleven. Waar zijn deze miljoenen aan opgegaan? De belastingbetaler moet blijkbaar met leugen en bedrog buiten spel gezet worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Rijswijk opnieuw met zijn brief van 30 januari 2008. Die deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,4 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 oktober 2008. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 10,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er verliezen waren op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 februari 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 2,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,5 miljoen. Er waren alweer verliezen, nu van € 8,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zonder deze onroerendgoed-speculatie-verliezen zou de gemeente dus hebben overgehouden. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Er waren alweer verliezen, nu van € 1,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 september 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,0 miljoen, wat overigens geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Rijswijk dd. 19 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rijswijk dd. 25 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rijswijk dd. 29 februari 2012
- Brief van gemeenteraad van Rijswijk dd. 19 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Rijswijk dd. 16 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Rijswijk dd. 30 januari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Rijswijk dd. 17 april 2007
- Brief van gemeenteraad van Rijswijk dd. 1 februari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Rijswijk dd. 8 november 2005
Terug > begin