Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rijssen-Holten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rijssen-Holten zijn misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid had de gemeente € 8,3 miljoen overgehouden. Genoeg om bijvoorbeeld de OZB in 2005 van € 5,3 miljoen geheel over te slaan. Maar dat mochten de burgers/belastingbetalers van Rijssen-Holten blijkbaar niet weten. Vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers.
Ook de jaarrekening 2004 klopte al niet. En wie weet welke jaren daarvoor ook al niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 16 april 2007. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van baten en lasten van € 48.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,6 miljoen over. Alweer moest blijkbaar met geknoei in de cijfers worden gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (ca. € 4 miljoen) niet nodig was geweest.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 december 2007. Die gooide de brief regelrecht in de prullenbak ("voor kenisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 3,5 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van circa € 4 miljoen was dus alweer totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 september 2008. De gemeenteraad wenste er niet op te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 7,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,1 miljoen.) Waaraan zijn de niet genoemde € 6,2 miljoen opgegaan? Hoeven we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 17 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. De verkoop van de Essent-aandelen bracht circa € 4,0 miljoen op, dus exclusief deze winst was er een verlies van € 3,8 miljoen. Weg geld!
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,0 miljoen over. Waar zijn de niet gemelde € 0,5 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Overigens: de Onroerendezaakbelasting had dus best wel wat lager kunnen zijn! Wanneer krijgen de belastingbetalers de onnodig opgelegde belasting terug?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 6,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 februari 2013. Die de brief meteen in de prullenbak gooide, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 4,3 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 november 2013. Die liet weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,3 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2014. Die liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 4,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,3 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,7 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 6,2 miljoen; dat had dus best wat lager kunnen zijn.)


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 10 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 18 september 2014
- Brief van gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 2 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 12 november 2013
- Brief van gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 26 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 13 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 17 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 15 september 2008
- Brief van gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 31 januari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 6 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Rijssen-Holten dd. 16 april 2007
Terug > begin