Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rijnwoude

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rijnwoude zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,0 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen was dus voor meer dan de helft overbodig. Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 11 mei 2007. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van (circa) € 1,1 miljoen. Het was inderdaad (circa) € 1,1 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van (afgerond) € 0,0 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,7 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 28,9 miljoen (waarvan winst van € 33,9 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 5,0 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen was dus geheel onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 10 maart 2011. De gemeenteraad vond het alweer niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waaarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 januari 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 februari 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien. Hoefden we blijkbaar niet te weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juli 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Nieuwe speculatieverliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien. Hoefden we blijkbaar niet te weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 september 2014.

(gemeente m.i.v. 2014 opgegaan in gemeente Alphen aan den Rijn)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwoude dd. 19 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwoude dd. 8 juli 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwoude dd. 26 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwoude dd. 31 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwoude dd. 10 maart 2011
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwoude dd. 11 mei 2007
Terug > begin