Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rijnwaarden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rijnwaarden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Rijnwaarden leeft al vanaf (ten minste) 2003 op te grote voet. De misleidende cijfers in de jaarrekeningen maken dat onzichtbaar. In 2003 was er niet een gesuggereerd saldo van baten en lasten van € 0, maar was er in werkelijkheid een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. In 2004 was er niet een gesuggereerd nadelig saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen, maar was er een nadelig saldo van € 1,3 miljoen. In 2005 was er niet een gesuggereerd voordelig saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen, maar was er een nadelig saldo van € 0,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 7 november 2006 de gemeenteraad. Die deed daar niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Er was niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van bijna € 0,1 miljoen zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar van ruim € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Er was niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar van slechts € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 maart 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Er was niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar van € 0,2 miljoen. Het scheelde niet zoveel, maar toch.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Er was niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,8 miljoen, zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar van € 9,9 miljoen (waarvan winst van € 9,3 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Het scheelde niet zoveel, maar toch. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen was dus onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Er was niet een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar een verlies van € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 februari 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,0 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 niet goed. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen; het viel ietsjes mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 0,8 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 0,1 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur (van de inmiddels gefuseerde gemeente Zevenaar) presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen.


(gemeente m.i.v. 2018 opgegaan in gemeente Zevenaar)

Inhoud dossier:

- Brief aan gemeenteraad van Rijnwaarden dd. 6 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwaarden dd. 29 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwaarden dd. 6 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Rijnwaarden dd. 7 november 2006
Terug > begin