Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ridderkerk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ridderkerk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of er € 9,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,4 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,1 miljoen opgegaan?
Opvallend is dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2006 € 5,6 miljoen was. Was het nou echt geen enkel gemeenteraadslid opgevallen dat de hele OZB in 2006 dus totaal onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 7 december 2007. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,8 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,6 miljoen was dus - alweer ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,4 miljoen over. Waar zijn de ontbrekende € 1,1 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 1,1 miljoen gebleven? Al met al missen we over de jaren 2008-2010 € 2,4 miljoen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 december 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,9 miljoen grotendeels onnodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 maart 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 7,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Ridderkerk dd. 2 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Ridderkerk dd. 16 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Ridderkerk dd. 7 december 2007
Terug > begin