Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rhenen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rhenen zijn onbetrouwbaar en dus misleidend. Ook de jaarrekeningen van Rhenen zijn alleen maar bruikbaar in de open haard. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijkheid.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 19 januari 2007 voor de misleidende jaarrekeningen over 2004 en 2005. Ook de gemeenteraad van Rhenen liet het totaal afweten en liet het aan het college van b&w over Leo Verhoef Ťn de gemeenteraad af te poeieren. Dat probeerde het college met een uiterst domme brief. Leo Verhoef reageerde met zijn brief van 5 februari 2007. De gemeenteraad interesseerde het alweer totaal niet, want ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, en liet het aan het college van b&w over om te reageren met de mededeling dat "men" er geen zin in heeft om erover na te denken.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het scheelt wel niet zoveel, maar toch. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van ruim € 2,2 miljoen; in werkelijkheid was het bijna € 2,2 miljoen. (Hoewel de jaarrekening niet zichtbaar maakt hoeveel de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was, mag men gerust aannemen dat die dus in 2006 grotendeels overbodig was.)
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over 2007 van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. Wat moest verzwegen worden? Bijvoorbeeld dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen totaal onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 juni 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,6 miljoen aan besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Het scheelde niet veel, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen. Het scheelde niet veel, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. (Waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 3,3 miljoen en was dus bijna geheel overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand wat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.255.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 1.348.000 over. Het scheelt heel weinig, maar fout=fout! (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 3,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,1 miljoen (inclusief een als balanscorrectie verwerkt voordeel van € 1,2 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Rhenen dd. 30 juni 2008
- Brief van college van b&w van Rhenen dd. 21 maart 2007
- Brief aan gemeenteraad van Rhenen dd. 5 februari 2007
- Brief van college van b&w van Rhenen dd. 1 februari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Rhenen dd. 19 januari 2007
Terug > begin