Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rheden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rheden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,1 miljoen over. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar maskeren dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,8 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 3 oktober 2008. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. Waarom? In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 januari 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert ze helemaal niks, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,9 miljoen (waarvan winst van € 4,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,2 miljoen). Wat zijn de niet gemelde kosten van € 2,2 miljoen? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,2 miljoen was dus voor de helft onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 december 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers"?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,6 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1,4 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2011 van € 7,5 miljoen had dus zeker 1/3 lager kunnen zijn en had gezien de overschotten van de afgelopen 6 jaar zelfs wel een keer geheel overgeslagen kunnen worden. Wie van de gemeenteraadsleden zag dat en eiste dat die onnodig opgelegde belasting onmiddellijk terugging naar de belastingbetalers?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 maart 2013. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er verliezen waren bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Hoe groot waren die verliezen? De jaarrekening is hierover volstrekt onleesbaar.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 februari 2014. Die liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies, nu van € 5,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er opnieuw verliezen waren bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Hoe groot waren die verliezen? De jaarrekening is hierover nog steeds volstrekt onleesbaar/ontoereikend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 augustus 2014. Alweer, de brief werd meteen in de prullenbak gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies, nu van € 3,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er opnieuw verliezen waren bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Hoe groot waren die verliezen? De jaarrekening is hierover nog steeds volstrekt onleesbaar/ontoereikend. Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels zijn we over de jaren 2009-2014 zo'n € 28 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 november 2015. Die liet weten de brief meteeen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het belastinggeld van dat volk".
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,6 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Rheden dd. 21 december 2015
Brief aan gemeenteraad van Rheden dd. 20 november 2015
- Brief van gemeenteraad van Rheden dd. 24 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rheden dd. 25 augustus 2014
- Brief van gemeenteraad van Rheden dd. 18 maart 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rheden dd. 4 februari 2014
- Brief van gemeenteraad van Rheden dd. 16 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rheden dd. 13 maart 2013
- Brief van gemeenteraad van Rheden dd. 28 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Rheden dd. 23 december 2010
- Brief van gemeenteraad van Rheden dd. 24 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Rheden dd. 20 januari 2010
- Brief van gemeenteraad van Rheden dd. 3 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Rheden dd. 3 oktober 2008
Terug > begin