Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Reusel-De Mierden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Reusel-De Mierden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. Dat was correct. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van € 2,1 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 1,7 miljoen. Die was dus nagenoeg onnodig. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 1,7 miljoen. Die was dus totaal onnodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van € 1,4 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 1,7 miljoen. Het had ook minder kunnen zijn.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een nadelig saldo van € 0,2 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,9 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 11,0 miljoen; in werkelijkheid was het nog erger; in werkelijkheid was het nadelig saldo van opbrengsten en kosten € 12,4 miljoen. Er waren verliezen van € 11,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Inmiddels zijn we in de jaren 2008-2012 € 5,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is het besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 februari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 853.000; in werkelijkheid was het € 868.000. Het scheelde niet veel, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,5 miljoen.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Reusel-De Mierden dd. 6 februari 2014
Brief aan gemeenteraad van Reusel-De Mierden dd. 14 januari 2011
Terug > begin