Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Reeuwijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Reeuwijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,2 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 9 april 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,0 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,7 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,8 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 september 2010. Die liet niets van zich horen, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,1 miljoen. Ten minste waren er verliezen van minstens € 3,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Al met al zijn we nu over de periode 2006-2010 € 14,4 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 oktober 2011. Geen reactie.

(De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in gemeente Bodegraven-Reeuwijk)

Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Reeuwijk dd. 14 oktober 2011
Brief aan gemeenteraad van Reeuwijk dd. 17 september 2010
Brief aan gemeenteraad van Reeuwijk dd. 18 december 2009
- Brief aan gemeenteraad van Reeuwijk dd. 8 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Reeuwijk dd. 9 april 2008
Terug > begin