Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Raalte

Ook de jaarrekeningen van gemeente Raalte zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 11,9 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid € 19,9 miljoen overhield. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, in 2005 € 6,8 miljoen en in 2006 € 4,7 miljoen, was dus in beide jaren jaren compleet onnodig.) Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 januari 2008. De raad volstond met het college van b&w Leo Verhoef een domme brief te laten schrijven, zodat ze zelf verder konden dutten.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,1 miljoen opgegaan?
En dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,9 miljoen was dus alweer totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2009. Die reageerde niet.
En dus was de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. (Waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid was het voordelig saldo € 9,0 miljoen (waarvan winst van € 3,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen was dus alweer totaal overbodig.
De gemeente had in de periode 2005-2009 dus een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 42,5 miljoen. In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 26,3 miljoen. Die was dus geheel overbodig!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers". Het zullen je volksvertegenwoordigers maar zijn!
En dus was oom de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Weg belastinggeld! De gemeente hield in de periode 2005-2010 dus € 40,5 miljoen over. In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 31,6 miljoen. Die was dus nog steeds geheel overbodig!
En dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Zo waren er o.a. verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste € 5,9 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juli 2012. Alweer, geen reactie.
En dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Er waren o.a. nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,4 miljoen. Weg belastinggeld! Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2012 € 16,4 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 mei 2013. Alweer, geen reactie.
En dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen.
En dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van € 6,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer dat we niet hoefden te weten? Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2014 zo'n € 24 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2015. Alweer, geen reactie.
En dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen, zelfs ondanks de overgehouden WMO-gelden van circa € 1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 juni 2016. Alweer, geen reactie.
En dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over.
En dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Raalte dd. 16 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Raalte dd. 16 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Raalte dd. 30 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Raalte dd. 9 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Raalte dd. 16 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Raalte dd. 8 juni 2009
- Brief van college van b&w van Raalte dd. 14 maart 2008
- Brief aan gemeenteraad van Raalte dd. 11 januari 2008
Terug > begin