Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Putten

De jaarrekeningen van gemeente Putten (de verantwoording van de besteding van uw en mijn belastinggeld!) waren niet op de website van de gemeente te vinden. Het gemeentebestuur wilde Leo Verhoef de jaarrekeningen alleen geven tegen betaling van leges, wat (ook volgens de Hoge Raad!) uitdrukkelijk niet is toegestaan. Verontruste inwoners van Putten "kochten" de jaarrekeningen 2008 en 2009 en vroegen Leo Verhoef naar zijn bevindingen.
Ook de jaarrekeningen van gemeente Putten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 33.000; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 102.000. Waar zijn de niet gemelde € 135.000 gebleven?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een nadelig saldo van € 68.000. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,0 miljoen (waarvan € 19,2 miljoen winst bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 4,2 miljoen). Ook opvallend: het gemeentebestuur boekte € 4,1 miljoen buiten de rekening van baten en lasten af op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Gigantische afboekingen moesten blijkbaar geruisloos onder het tapijt geschoven worden. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,8 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 0,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,2 miljoen en had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 3,3 miljoen en had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 169.000. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 7.000.


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Putten dd. 8 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Putten dd. 27 augustus 2010
Terug > begin