Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Purmerend

Ook de jaarrekeningen van gemeente Purmerend zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 12,8 miljoen over. Nog genoeg overigens om te constateren dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,5 miljoen totaal overbodig was.
Ook de jaarrekeningen van de jaren ervoor klopten totaal niet. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2003-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal € 37,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 23,1 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde € 14,3 miljoen aan opgegaan? Of mag de belastingbetaler dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 10 april 2008. Die deed geen enkele moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze blijkbaar. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 47,6 miljoen over. Dat was meer dan de hele opbrengst van de Onroererendezaakbelasting, die dus alweer compleet overbodig was.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 8,0 miljoen belastinggeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 4,9 miljoen (waarvan winst van € 9,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus excluief deze winst een verlies van € 4,9 miljoen). Kortom, elk jaar een geweldige knoeiboel, terwijl het toch om de verantwoording van de besteding van uw en mijn belastingeld gaat.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,5 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting (opbrengst niet genoemd in de jaarrekening; slordig!) had dus best een stuk lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 7,4 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting (opbrengst alweer niet genoemd in de jaarrekening; ernstig slordig!) had dus best een stuk lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Nadien werd de jaarrekening gewijzigd. Het gemeentebestuur meldde nu een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 11,6 miljoen opgegaan? Mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting werd alweer niet genoemd in de jaarrekening: ernstig slordig!).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 december 2014. Geen reactie.
Later bleek dat de jaarrekening 2013 was herzien. In de herziene versie geeft het gemeentebestuur aan dat er, na een correctie van € 1,4 miljoen vanwege extra verliezen bij ... (?; allemaal hoogst onduidelijk), nu een verlies was van € 3,3 miljoen; in werkelijkheid was het verlies, na deze correctie van € 1,4 miljoen, nu € 3,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,5 miljoen opgegaan? Mochten we dat niet weten? Ten minste waren er zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting werd alweer niet genoemd in de jaarrekening: ernstig slordig!). Inmiddels missen we over de jaren 2011-2014 de verantwoording over besteed belastinggeld van zo'n € 24 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 13,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 10,3 miljoen en was dus totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 12,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Purmerend dd. 15 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Purmerend dd. 10 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Purmerend dd. 31 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Purmerend dd. 9 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Purmerend dd. 1 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Purmerend dd. 8 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Purmerend dd. 10 april 2008
Terug > begin