Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Pijnacker-Nootdorp

Ook de jaarrekeningen van gemeente Pijnacker-Nootdorp kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Op verzoek van de fractie van "LPN" bekeek Leo Verhoef de jaarrekening 2004 en constateerde dat het gemeentebestuur het deed voorkomen of er € 5,5 miljoen was overgehouden, maar dat er in werkelijkheid € 8,4 miljoen was overgehouden. Ook van de weergave van de financiŽle positie klopt niet veel. Alweer een jaarrekening die in geen velden of wegen klopt, maar wel is voorzien van een duurbetaalde goedkeurende accountantsverklaring. Op kosten van de nietsvermoedende belastingbetalers, die zwaar voor de gek gehouden worden. Met het overschot van € 8,4 miljoen had in 2004 bijvoorbeeld de hele OZB (€ 6,9 miljoen) overgeslagen kunnen worden. Met boekhoudfraude werd dat voor de belastingbetalers onzichtbaar gemaakt.
Op de brief die Leo Verhoef aan de gemeenteraad stuurde, reageerde de gemeenteraad niet.
Dus was ook de jaarrekening 2005 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 oktober 2006. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,4 miljoen over. Toch nog altijd genoeg om de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,0 miljoen, die dus totaal onnodig was, geheel aan de burgers terug te betalen. Blijft de vraag: Waaraan zijn de niet verantwoorde € 5,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw met zijn brief van 12 september 2007. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,8 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 7,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,2 miljoen over: de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,7 miljoen en nog meer.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 juni 2009. Die reageerde niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt die gemeenteraad blijkbaar. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,6 miljoen opgegaan? Afboekingen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 oktober 2010. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 11,4 miljoen over: de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,1 miljoen en nog meer. Die onnodige OZB moet dus linea recta terug naar de burgers!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 oktober 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 10,9 miljoen belastinggeld opgegaan? Onder andere waren er verliezen van ruim € 6 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld. Al met al missen we over de jaren 2005-2011 € 20,3 miljoen niet vermelde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,1 miljoen. Onder andere waren er opnieuw verliezen, nu van € 10,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld. Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 8,4 miljoen opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen. Al met al missen we over de jaren 2005-2013 € 29,3 miljoen niet vermelde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen. Onder andere waren er opnieuw verliezen, nu van € 3,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over (waarvan € 0,9 miljoen op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg)). Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,0 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 11,2 miljoen (inclusief een correctie over voorgaande jaren, afwaardering van te hoog gewaarde bouwgronden, van € 2,8 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 9,1 miljoen en was dus geheel onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 4 juli 2014
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 2 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 11 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 27 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 17 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 22 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 12 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 13 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp dd. 8 oktober 2005
Terug > begin