Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Pekela

Ook de jaarrekeningen van gemeente Pekela zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2004 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 0,3 miljoen; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van € 0,7 miljoen; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen euro. In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 1,5 miljoen; in werkelijkheid was het € 1,1 miljoen euro. In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 2,0 miljoen; in werkelijkheid was het € 1,3 miljoen euro. Al met al zijn over deze jaren (per saldo) uitgaven van zo'n € 2,2 miljoen niet verantwoord. Waaraan is het geld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Pekela al met zijn brief van 29 november 2006. Die deed er niets mee.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juli 2008. Die deed niets.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen; in werkelijkheid was het € 0,2 miljoen. Al met al zijn nu over deze jaren (per saldo) uitgaven van zo'n € 3,0 miljoen niet verantwoord. Waaraan is het geld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen; in werkelijkheid was het € 6,2 miljoen (waarvan winst van € 5,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen was dus onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen; in werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Alweer geld verdwenen! Belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,4 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 255.000; in werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 16.000.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 5,7 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 september 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Pekela dd. 29 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Pekela dd. 5 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Pekela dd. 13 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Pekela dd. 9 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Pekela dd. 29 november 2006
Terug > begin